Regulamin

Regulamin płatności elektronicznych dokonywanych za pomocą strony internetowej
multikody.ltb.pl z dnia 17 lutego 2015 roku

§ 1
Informacje ogólne, przedmiot transakcji

1. Strona internetowa (Serwis) pod adresem multikody.ltb.pl (lub multikody.ltb.pl), której właścicielem jest LTB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Drukarskiej 38 we Wrocławiu, umożliwia dokonywanie płatności za usługi świadczone przez LTB Sp. z o.o.

2. Warunkiem skorzystania z możliwości opłacenia faktury za usługi poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3. Jeżeli osoba dokonująca płatności nie akceptuje w pełni przedstawionych w niniejszym Regulaminie warunków dalsze korzystanie z płatności za pomocą strony internetowej jest niemożliwe.

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do opłacania w trybie elektroniczny faktur vat wystawionych przez firmę LTB Sp. z o.o. za świadczone przez nią usługi.

 

§ 2
Dokonywanie płatności

1. Po wyrażeniu woli opłaty faktury za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik wypełnia formularz płatności dostępny na stronie głównej Serwisu podając dane dot. płatności tytułem, kwoty płatności, formy płatności, imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej.

2. Po potwierdzeniu płatności za pomocą przycisku ZAPŁAĆ PRZEZ DOTPAY następuje przekierowanie na stronę Operatora Płatności. Na stronie tej podana jest wartość płatności oraz wprowadzone wcześniej dane.

3. Serwis umożliwia skorzystanie z następujących usług umożliwiających płatność:

a) mTranfer (mBank),
b) MuliTransfer (mBank),
c) Płacę z Inteligo (Inteligo),
d) Płacę z iPKO (PKO BP S.A.),
e) Płacę z iKO (PKO BP S.A.)
f) Przelew24 (BZ WBK S.A.),
g) Płacę z Nordea (Nordea Bank Polska S.A.),
h) Przelew z BPH (Bank BPH S.A.),
i) Płać z BOŚ (BOŚ S.A.),
j) Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.)
k) Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.),
L) Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.)
ł) Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy),
m) Pekao24przelew (Bank Pekao S.A.),
n) Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.),
p) Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.),
q) MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.)
r) PayWay Toyota Bank (Toyota Bank Poska S.A.),
s) db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.)
t) PeoPay (Bank PeKaO S.A.)
u) Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A.)
v) T-Mobile Usługi Bankowe
w) Przelew z Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
x) Przelewy z: Deutsche Bank Polska S.A ,Invest Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Millennium Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Pekao S.A, PKO BP S.A., Bank DNB Nord Polska S.A., Getin Bank, Plus Bank, Bank BGŻ,
y) oraz z usługi „Dowolny Przelew”,

a także realizacje płatności elektronicznych za pomocą kart płatniczych:
z) Visa,
zz) MasterCard.

4. Po wyborze usługi umożliwiającej zapłatę następuje automatyczny powrót na stronę Operatora Płatności a następnie, również automatyczny powrót na Serwis. W przypadku gdyby taki powrót nie nastąpił należy wybrać link „powrót”.

5. Dla usług określonych w niniejszym paragrafie w ust. 3 powyżej należy szczegółowo stosować się do instrukcji przeprowadzenia transakcji widocznej na stronie Operatora Płatności z użyciem której następuje realizacja płatności. Osobie dokonującej płatności każdorazowo, dla każdego odrębnego przelewu prezentowane są przez Operatora Płatności, inne, odrębne dla każdego przelewu, dane niezbędne do prawidłowego dokonania przelewu. W przypadku wpisania przez osobę dokonującą opłaty błędnych danych, Operator Płatności, dokona zwrotu środków na rachunek, z którego dokonano błędnego przelewu bankowego.

6. Operator Płatności oświadcza, że:
a) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby usług określonych w niniejszym Regulaminie.,
b) dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
c) dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom i nie są przetwarzane w celach marketingowych.

 

§ 3
Procedura reklamacji

1. Procedura reklamacyjna dotyczy jedynie technicznych aspektów transferu płatności z wykorzystaniem interface oferowanego przez Serwis.

2. W przypadku reklamacji LTB Sp. z o.o. zleci Operatorowi Płatności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Proces reklamacyjny będzie prowadzony w sposób skuteczny i zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i regulacjami organizacji płatniczych, bez zbędnej zwłoki.

3. Reklamacja powinna byc kierowana w formie pisemnej na adres:
LTB Sp. z o.o., ul. Drukarska 38, 53-312 Wrocław.

4. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
a) Imię, nazwisko osoby której płatność była realizowana,
b) Adres pocztowy i numer telefonu dla kontaktu,
c) Datę i orientacyjny czas dokonania operacji,
d) Kwotę transakcji,
e) Opis nieprawidłowości, które nastąpiły,